Uw eerste  Bezoek

Hoe ziet uw eerste bezoek eruit?

Uw eerste bezoek

De eerste afspraak bij de podotherapeut duurt meestal zo’n 45 minuten.

Opbouw van het eerste bezoek;

1. Vraaggesprek

Uw allereerste bezoek aan de Podotherapie Sneek begint met een vraaggesprek (anamnese).
Podotherapeut Eveline van der Meulen stelt u verschillende vragen, zodat ze een goed beeld van uw klacht krijgt.

2. Voetonderzoek

Na het vraaggesprek volgt vaak een uitgebreid voetonderzoek. De podotherapeut voort functieonderzoek uit, maakt daarbij ook gebruik van onder meer een RS-footscan. Dankzij een drukmeetplaat krijgt ze inzicht in de druk en krachten tijdens de voetafwikkeling.

3. Behandelplan en kosten

Samen met u bepaalt de podotherapeut of een aanpassing dan wel therapie nodig is. U krijgt meteen te horen wat het behandelplan, de tijdsduur en de kosten zijn. Manipulatie worden meestal direct uitgevoerd. Goed om te weten: als het niet nodig is, worden er geen aanpassingen gemaakt.

Uw 1e bezoek bij de podotherapeut.

Wat moet u meenemen?

Wat moet u meenemen?

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, vragen wij u het volgende mee te nemen:

– een eventuele verwijzing  Directe Toegankelijkheid Podotherapie DTP
– uw zorgpas (voor uw verzekerings- en Burgerservicenummer)
– de schoenen die u het meest draagt
– informeer zelf bij u zorgverzekeraar of u voor podotherapie verzekerd bent.

Bekijk ook dit voorlichtingsfilmpje over podotherapeut en podotherapie

Filmpje over podotherapeut en podotherapie

We stellen het op prijs wanneer u na uw bezoek ons patiënt tevredenheidsenquête invult.

Hoe komt u hier binnen?

Stampvoetend.
Blootvoets.
Schoorvoetend.
Met of zonder zweetvoeten.
In wandelpas.
Met ferme tred.
In trance over de drempel.
Drentelend vol zenuwen.
Al dan niet de schoenen vegend.

Hoe gaat u hier vandaan?

Met de beste zolen.
Een goed gevuld hart.
Vol goede hoop.
Op wentelwieken.
Op blije blote voeten.
In afwachting van zolen.
Sprintend.
Pijnloos.
Op volle draf.
Stijlvol zwalkend.

Nooit op
op halve zolen.

Gedicht: Wiebe Dooper