Kwaliteitsregister Paramedici

Zichtbare kwaliteit

Zichtbare kwaliteit

podotherapie

Wij houden onze deskundigheid op peil omdat wij goede zorg belangrijk vinden. Alleen paramedici die beschikken over het juiste diploma en aantoonbaar voldoen aan de kwaliteitseisen op het gebied van werkervaring en deskundigheid staan vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici. Het Kwaliteitsregister Paramedici is een onafhankelijke organisatie en registreert of een paramedicus beschikt over het juiste diploma.  Ook wordt er getoetst of wij aantoonbaar voldoen aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen op het gebied van deskundigheidsontwikkeling en werkervaring.

Controleer het zelf

U kunt dit zelf controleren door het register te raadplegen.

Gebruik hiervoor het unieke KP-registratienummer van de paramedicus.
E.L.R.M. van der Meulen  KP-nummer: 39900981996