Klachten  

De diabetische voet

De diabetische voet

Een groot deel van de patiënten, die bij een podotherapeut in behandeling zijn, heeft voetklachten ten gevolge van diabetes mellitus (DM).

Bijna 50% van deze groep ontwikkelen, op den duur, voetklachten ten gevolge van hun diabetes. Op langere termijn zal het samenspel van de verslechterde doorbloeding (angiopathie) van de voet in combinatie met het slechter functioneren van het zenuwstelsel (neuropathie) de oorzaak zijn voor het ontstaan van de diabetische voet.

Per 1 januari 2015 is de DM-voetzorg in Nederland veranderd.

De zorgverzekeraars hebben contracten afgesloten met de podotherapeut over de diabetische voetzorg. Indien nodig maakt de podotherapeut vervolgens afspraken met de pedicure om deze voetzorg uit te voeren.

Per 1 januari 2015 vindt deze vergoeding vanuit de basisverzekering plaats op basis van zorgprofielen. Iedere patiënt met diabetes wordt gescreend en de Simm’s classificatie met bijbehorend zorgprofiel wordt vastgesteld.

Het zorgprofiel bepaalt in hoeverre er recht is op vergoeding vanuit de basisverzekering.

Per patiënt wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld. Mocht pedicurebehandeling bij een pedicure met aantekening diabetische voet nodig zijn, dan dient uw pedicure een contact met de betreffende podotherapeut hebben.

Het is een ingewikkelde materie dus wanneer u daar vragen over heeft kunt u ons gerust bellen op 0515 411271.

Lees hier meer informatie over voetverzorging bij diabetes mellitus.

De diabetische voet