Binnenkort (maart 2023) wordt Podotherapie Sneek geauditeerd. Daarbij wordt aan de auditors, die een geheimhoudingsverklaring getekend hebben, inzage gegeven in client- en praktijkgegevens. U kunt bewaar maken tegen het inzien van gegevens die bij Podotherapie Sneek bekend zijn. Laat het ons dan weten.