U heeft geen verwijzing nodig.

Tot voor kort had u een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig voor een bezoek aan de podotherapeut. Sinds 2012 is de Praktijk voor Podotherapie Sneek gecertificeerd voor Directe Toegankelijkheid Podotherapie (DTP). Dit betekent dat u rechtstreeks – zonder verwijzing – bij ons terecht kunt.

Voor diabetische voetzorg is wel een verwijzing van uw arts noodzakelijk.